Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lục Dạ

nan-concuong-thcslucda@edu.viettel.vn