GIỚI THIỆU CHUNG

    Trường THCS Lục Dạ

Email: C2lucda.cc@nghean.edu.vn

Điện thoại: 0919569880

Địa chỉ: bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

        Trường THCS Lục Dạ được thành lập tháng 9 năm 1994 được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Lục Dạ, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

           Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc đạt được các tiêu chuẩn trường đạt kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

– Tổng số CB GV CNV: 31; Trong đó: CBQL: 02, giáo viên: 25, nhân viên: 2 người.

Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% đạt chuẩn, trong đó có 88.5% trên chuẩn.

1- Mục tiêu

1.1. Các mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

1.2. Các mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu ngắn hạn: Duy trì và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, khẳng định thương hiệu nhà trường trên địa bàn của huyện. Năm học 2019-2020 được đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục (mức độ 3) về kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia (mức 2).

– Mục tiêu trung hạn: Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn; cải tiến và nâng cao chất lượng trường đạt mức độ 3 về kiểm định chất lượng giáo dục; hoàn thành hạng mục xây dựng cơ sở vật chất theo quy định về trường chuẩn Quốc gia (mức 2).

– Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng cao của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

+ Duy trì đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025.

+ Có quy mô ổn định và phát triển.

2- Chỉ tiêu

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Hằng năm duy trì ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt;

– Đến năm 2020: 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có trên 50% trở lên số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử.

– Đến năm 2023: 90% giáo viên có chuyên môn đạt trình độ đại học trở lên.

– Có đủ số lượng nhân viên theo quy định, đảm bảo đạt chuẩn về trình độ.

2.2. Học sinh:

– Qui mô:

+ Phát triển lớp học: Ổn định 12 lớp (2018- 2023);

+ Học sinh: khoảng 450 học sinh.

– Kế hoạch huy động: Hàng năm huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6;

– Chất lượng học tập:

+ Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi của trường: Đạt ít nhất 05%

+ Tỷ lệ học sinh xếp loại khá của trường: Đạt ít nhất 30%

+ Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém: không quá 10%

+ Không quá 2.5% học sinh bỏ học, không quá 05% học sinh lưu ban

+ Tỷ lệ TN THCS đạt 100 %.

+ Thi học sinh giỏi: Hàng năm đều có học sinh giỏi cấp huyện;

+ Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT đạt: 93% trở lên

+ Chất lượng đạo đức: Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt ít nhất 90%

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh; tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

2.3. Cơ sở vật chất:

– Xây mới các phòng làm việc của các bộ phận chuyên môn còn thiếu, Xây mới nhà vệ sinh giáo viên, nâng cấp sân trường.

– Cải tạo phòng làm việc, phòng phục vụ và tăng cường trang thiết bị phục vụ dạy học hiện đại phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất theo yêu cầu của giai đoạn mới.

– Cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “xanh -sạch -đẹp-an toàn”, giữ vững kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Trang bị thiết bị thí nghiệm, cải tạo sân tập TDTT đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất cho học sinh.

* Về cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 12 phòng.

+ Phòng bộ môn: 04 phòng.

+ Phòng Tin học: 01 phòng.

+ Phòng Thư viện: 01phòng.

+ Phòng Thiết bị dạy học: 01 phòng.

+ Phòng Y tế: 01 phòng.

+ Phòng Truyền thống Đội: 01 phòng.

+ Phòng Hiệu bộ và chức năng: 04 phòng.

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại về phòng học văn hóa, quản trị hành chính, phục vụ học tập. Cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp – an toàn.

2.4. Chỉ tiêu thi đua:

– Trường: duy trì giữ vững danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.

– Chi bộ đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

– Các tổ chức: Công đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh xuất sắc.

– Hàng năm có từ 95% lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 15% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 10% đạt giấy khen UBND huyện và đủ tiêu chuẩn đạt trình UBND tỉnh tặng bằng khen.

3. Phương châm hành động: Tất cả vì học sinh thân yêu!

             

                                                                                               Ban giám hiệu Trường THCS Lục Dạ